Rīgas pilsētas Zemgales nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora vakance

Rīgas pilsētas Zemgales nodaļa

 aicina savā komandā

Klientu apkalpošanas daļas inspektoru          

(ierēdņa amata vakance uz noteiktu laiku

ar dienesta vietu Mārupes ielā 1, Rīgā)

____________________________________________________________

Piedāvājam:

 • mēnešalgu bruto no 675 euro līdz 797 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam);
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada).

Pamatpienākumi:

 • konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem;
 • pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā;
 • sagatavot un izdot administratīvos aktus;
 • sagatavot izziņas.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasme: augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1);
 • vēlama darba pieredze klientu apkalpošanas jomā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs pēdējo 5 gadu laikā;
 • prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu;
 • orientācija uz klientu;
 • labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras vakanču portālā līdz 2019. gada 4. maijam lūdzam pieteikumu konkursam iesniegt vai sūtīt: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi “Konkursam uz Rīgas pilsētas Zemgales nodaļas KAD inspektora amatu”) vai uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv., pieteikumā iekļaujot šādus dokumentus:

 • dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē europass.lv;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta/tu (diploma un diploma pielikuma) kopiju/jas. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.
 • valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Tālr. uzziņām: 67600652
Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011.

Publicēšanas datums: [16.04.2019]