Iemaksu nodaļas vecākā inspektora vakance

Iemaksu nodaļa

aicina savā kolektīvā

 vecāko inspektoru

              (ierēdņa amata vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Tilta ielā 9, Rīgā)

_____________________________________________________________________

Piedāvājam:

 • mēnešalgu bruto no 745 euro līdz 874 euro (atbilstoši piešķirtajai ketegorijai);
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātā pusgada).

Pamatpienākumi:

 • analizēt informāciju sociāli apdrošināto personu kontos, noskaidrot kļūdu cēloņus un labot kļūdas no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem apdrošināmo personu informācijā par apdrošināšanas periodiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iemaksu objektu;
 • reģistrēt sociāli apdrošināto personu kontos informāciju, ko sniedz Saeima un nozaru ministrijas;
 • reģistrēt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par bijušajām pašvaldības domes (padomes) amatpersonām, par personām, kas brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai un personu veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai gadījumos, kad darba devējs iemaksas nav veicis;
 • aprēķināt pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs);
 • vēlama pieredze administratīvā procesa piemērošanā valsts un pašvaldības iestādēs (ne mazāk par gadu pēdējo piecu gadu laikā);
 • vispārējās zināšanas par administratīvo procesu, valsts sociālo apdrošināšanu un to reglamentējošajām normām;
 • valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpē;
 • svešvalodas zināšanas –krievu un vēlams arī angļu valodas zināšanas (vismaz A2 līmenī);
 •  komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

   Pieteikumu iesniegšanas termiņš:

Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā līdz  2019. gada 25. novembrim lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē europass.lv;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • izglītību apliecinoša/u dokumenta/tu un diploma pielikuma/u kopiju/jas. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.
 • valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Dokumentus pieteikumam uz konkursu iesniegt vai sūtīt: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi “Konkursam uz Iemaksu nodaļas vecākā inspektora amatu”) vai uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv.

Tālr. uzziņām:  67389149

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011.

Publicēšanas datums: [12.11.2019]