Iemaksu nodaļas Informācijas pieprasījumu apstrādes daļas vecākā inspektora – valsts civildienesta ierēdņa vakance

Iemaksu nodaļas Informācijas pieprasījumu apstrādes daļa
aicina savā kolektīvā

vecākā inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatā

         (vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Tilta ielā 9, Rīgā)

_______________________________________________________________________

Piedāvājam:

 • mēnešalgu bruto no 745 EUR līdz 896 EUR (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam) pirms nodokļu nomaksas; (amatam noteikta 23. saime “Klientu apkalpošana”, III A līmenis un 8 mēnešalgu grupa);
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātā pusgada).

Pamatpienākumi:

 • sagatavot sertifikātus par sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam, un  piemērojamo tiesību aktu apliecības saskaņā ar ES tiesību aktiem, kā arī izdot administratīvos aktus par atteikumiem;
 • veikt saraksti ar citu ES/EEZ dalībvalstu un līgumvalstu kompetentajām iestādēm un privātpersonām piemērojamo tiesību aktu noteikšanai;
 • sagatavot atbildes uz valsts pārvaldes iestāžu un privāto tiesību juridisko personu informācijas pieprasījumiem.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs);
 • vēlama profesionālā pieredze administratīvā procesa piemērošanā vismaz viens gads (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir administratīvā procesa piemērošanas pieredze valsts un pašvaldības iestādēs);
 • vispārējās zināšanas par administratīvo procesu, valsts sociālo apdrošināšanu un starptautisko pakalpojumu sociālās drošības jomā regulējošajām tiesību normām;
 • valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpē;
 • svešvalodas zināšanas – angļu un krievu valodas (vēlams arī vācu) ne mazāk kā B1 līmenī;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:

Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras CV un vakanču portālā līdz 2020. gada 1. jūnijam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē europass.lv;
 • motivētu pieteikuma vēstuli.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu  sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv vai pa pastu: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi “Konkursam uz Iemaksu nodaļas IPAD vecākā inspektora amatu”). Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 01.06.2020.

 Tālrunis uzziņām: 67011805

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka uz konkursa 2.kārtu aicinātajiem pretendentiem intervijas laikā būs jāuzrāda augstāko izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [21.05.2020]