Daugavpils reģionālās nodaļas Pabalstu daļas inspektoru vakances

Daugavpils reģionālā nodaļa

aicina savā kolektīvā
Pabalstu daļas inspektorus
(ierēdņa amata vakances: viena Daugavpils 1. grupā, viena Daugavpils 2. grupā uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Ģimnāzijas ielā 10, Daugavpilī)

____________________________________________________________

Amata mērķis: nodrošināt pakalpojumu sniegšanu

Piedāvājam:

 • mēnešalgu sākot no 675.00 EUR līdz 797.00 EUR (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam);
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada).

Pamatpienākumi:

 • konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem;
 • reģistrēt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā;
 • sagatavot un izdot administratīvos aktus.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlama izglītība tiesību zinātnes jomā vai ekonomista, vai finansista kvalifikācija);
 • iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (vēlama pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs (ne mazāk par gadu));
 •  valsts valodas prasme: augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1);
 • prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu;
 • orientācija uz klientu;
 • labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras CV un vakanču portālā līdz 2020. gada 26. janvārim lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē europass.lv;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta/tu (diploma un diploma pielikuma) kopiju/jas. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.
 • valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Dokumentus pieteikumam uz konkursu iesniegt vai sūtīt: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi “Konkursam uz Daugavpils RN Pabalstu daļas inspektora amatu”) vai uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv.

Tālr. uzziņām: 65476030

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [13.01.2020]