Vidzemes nodaļas Pabalstu daļas ārsts-eksperts

Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļa
aicina savā kolektīvā
Pabalstu daļas ārsta-eksperta amatā
(darbinieka amata vakance uz nenoteiktu laiku, uz nepilnu darba laiku – 20 stundas nedēļā, ar darba vietu Baldones ielā 2, Rīgā)

__________________________________________________________________
 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu (bruto) atbilstoši 0,5 slodzeino 451 euro līdz 618 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam);
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada).

Pamatpienākumi:

 • izvērtēt klientu, ārstniecības personu un veselības aprūpes iestāžu iesniegtos medicīniskos un maksājumu dokumentus un  noteikt ārstēšanās un rehabilitācijas pasākumu saistību ar nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības radīta veselības zaudējuma novēršanu;
 • sagatavot nepieciešamās informācijas pieprasījumus  klientiem, ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, privātpersonām;
 • konsultēt klientus par medicīniskajiem nosacījumiem obligātās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzību saņemšanai un veiktā izvērtējuma rezultātiem un to pamatojumu;
 • piedalīties sanāksmēs, komisijās, darba grupās u.c. pasākumos atbilstoši amata kompetencē esošiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā (ārsta grāds), reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlams sertifikāts ārsta-eksperta vai arodārsta specialitātē;
 • profesionālā pieredze veselības aprūpē vismaz 3 gadi pēdējo 5 gadu laikā;
 • veselības nozari reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • zināšanas par valsts sociālo apdrošināšanu un valsts sociālajiem pabalstiem;
 • valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1. pakāpē;
 • orientācija uz klientu;
 • spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • pārzināt lietišķo saraksti;
 • labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas.;
 •  prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Konkursam uz RP Vidzemes nodaļas Pabalstu daļas ārsta-eksperta amatu” līdz 2020. gada 26. oktobrim sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv  vai sūtīt  pa pastu, adresējot:  Personāla daļai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša ielā 70A, Rīgā, LV-1011. Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 26.10.2020. Tālr. uzziņām: 67185600
Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti norādītie iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Informējam, ka uz konkursa 2.kārtu aicinātajiem pretendentiem intervijas laikā būs jāuzrāda izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).
Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv

 

Publicēšanas datums: [21.10.2020]