Daugavpils RN Pabalstu daļas inspektors

Daugavpils reģionālā nodaļa
aicina savā kolektīvā

Pabalstu daļas vecākā inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatā
(divas vakances (Daugavpils 1.grupa, Daugavpils 3.grupa ) uz nenoteiktu laiku un divas vakances uz noteiktu laiku (Daugavpils 3. grupa),

ar dienesta vietu Ģimnāzijas ielā 10, Daugavpilī)

___________________________________________________________

Amata mērķis: nodrošināt pakalpojumu sniegšanu

Piedāvājam:

 • mēnešalgu sākot no 745.00 EUR līdz 874.00 EUR (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam);
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada).

Pamatpienākumi:

 • konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem;
 • reģistrēt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā;
 • sagatavot un izdot administratīvos aktus.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (šā panta pirmās daļas 4. punkts neattiecas uz personu, kura pretendē uz ierēdņa amatu, kas ir vakants uz noteiktu laiku);
 • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlama izglītība tiesību zinātnes jomā vai ekonomista, vai finansista kvalifikācija);
 • iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (vēlama pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs (ne mazāk par gadu);
 •  valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1. pakāpē;
 • prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu;
 • orientācija uz klientu;
 • labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras CV un vakanču portālā līdz 2021. gada 25. janvārim lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē europass.lv;
 • motivētu pieteikuma vēstuli.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu var sūtīt: uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv vai pa pastu: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi “Konkursam uz Daugavpils reģionālās nodaļas Pabalstu  daļas vecākā inspektora amatu”). Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 25.01.2020.

Tālr. uzziņām: 65476030

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv

Papildus informāciju par personas datu apstrādi VSAA var iegūt tīmekļvietnē  www.vsaa.gov.lv » Par VSAA » Par mums » Privātuma politika.

Publicēšanas datums: [20.01.2021]