Aizvērt

Pabalstu iesniegumi

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.Iesniegums bezdarbnieka pabalsts piešķiršanai (iesniegšanai NVA) 


Iesniegums par atteikšanos no bezdarbnieka pabalsta (iesniegšanai NVA)


Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam


Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam 


Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam      


Iesniegums paternitātes pabalsts piešķiršanai/pārrēķinam  


Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam   


Iesniegums vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršanai  


Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai  


Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)


Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai


Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)


Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta
par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai
  


Iesniegums pabalsta piešķiršanai aizbildnim par bērna uzturēšanu

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par aizbildņa pienākumu pildīšanu


Iesniegums valsts sociālā pabalsta (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (ģimenei) piešķiršanai


Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai 


Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai  


Iesniegums valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršanai  


Iesniegums valsts atbalsta piešķiršanai ar celiakiju slimiem bērniem


Iesniegums invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta piešķiršanai 


Iesniegums pabalsta piešķiršanai pirmās grupas redzes invalīdam asistenta izmantošanai


Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu


Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adopciju


Iesniegums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi / piemaksas par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību piešķiršanai

Iesniegums pabalsta piešķiršanai bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss

Lai lasītu .pdf  failus, programmatūru bez maksas iespējams lejuplādēt šeit


Publicēšanas datums: [03.01.2018.]