Aizvērt

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Elektroniskie dokumenti Vecākiem Pensijas Strādājošajiem Dzīvošana, nodarbinātība, pabalstu saņemšana ES un citās valstīs

Elektroniskie dokumenti

 • Vai pa e-pastu var nosūtīt pieprasījumu pēc informācijas?
 • Kas ir ar drošu elektronisku parakstu parakstīts elektroniskais dokuments?
 • Kādi rekvizīti nepieciešami elektroniskajam dokumentam?

Vecākiem

 • Vai ģimene saņems piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par trīs bērnu audzināšanu, ja pabalstu par diviem bērniem saņem mamma, bet par vienu tētis?
 • Kas man ir jādara, ja vēlos, lai man bērnu kopšanas pabalstu pārskaita uz citu kontu, nevis uz to, kuru esmu norādījusi iepriekš. Man jādodas uz kādu no VSAA nodaļām un jāuzraksta iesniegums?
 • Ģimenē ir dvīnīši. Kādā apmērā es saņemšu ģimenes valsts pabalstu par viņiem no 2018.gada 1.janvāra?
 • Mani bērni saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, bet ja vasaras mēnešos mans bērns strādās, vai viņš saņems pensiju?

Pensijas

 • Vai strādājošs 2.grupas invaliditātes pensijas saņēmējs var veikt pensijas pārrēķinu?
 • Vai strādājošs pensionārs joprojām var veikt pensijas pārrēķinu?
 • Saņemu lēmumu. Vai var būt, ka mana 2010.gadā piešķirtā pensija pēc pārskatīšanas kļuvusi mazāka?
 • Kādi naudas izmaksas ierobežojumi sagaidāmi, aizejot pensijā priekšlaicīgi?

Strādājošajiem

 • Kurš var atgūt pārmaksātās sociālās apdrošinašānas obligātās iemaksas?
 • Kur var redzēt www.latvija.lv pieņemto lēmumu par pakalpojumu?
 • Vai tiesu izpildītājs var man atņemt daļu pabalsta? Ko man darīt, ja tā noticis?
 • Esmu nodarbināta mikrouzņēmumā, taču zinu, ka summa no kā rēķinās pabalstus būs neliela? Vai varu pati veikt par sevi papildus iemaksas?
 • Strādāju mikrouzņēmumā. Vai man ir tiesības uz pabalstiem?
 • Vai iesniegumu pabalsta pieprasīšanai varu nosūtīt pa e-pastu?
 • Kādā veidā var saņemt informāciju par darba devēja veiktajiem nodokļu maksājumiem?
 • Ģimenes ārsts darbnespējas lapu B ir reģistrējis E-veselības sistēmā. Kādai ir jābūt manai rīcībai, lai saņemtu slimības pabalstu?
 • Mūsu uzņēmumā paredzēts izmaksāt prēmiju, bet divi darbinieki ir saslimuši. Vai drīkstam izmaksāt prēmiju, kamēr viņiem ir B slimības lapa? Varbūt VSAA uzskatīs, ka viņš ir strādājis un guvis ienākumus un neapmaksās slimības lapu?
 • Atvaļinājuma laikā saslimu. Ārsts izrakstīja slimības lapu, bet vai man to apmaksās, jo nestrādāju, ir atvaļinājums?
 • Vai Latvijas nepilsoņiem un Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo Latvijā, apdrošināšanas stāžā ieskaita dienestu PSRS Bruņotajos spēkos?

Dzīvošana, nodarbinātība, pabalstu saņemšana ES un citās valstīs

 • Dzīvoju UK , bet diemžēl esmu nokļuvusi slimnicā Latvijā. Kur es varu iegūt E116 veidlapu?
 • Vai varēšu saņemt bērna kopšanas pabalstu, ja bērns ir dzimis Somijā?
 • Trīs gadus esmu nodarbināta Īrijā, bet pēc mēneša plānoju pārtraukt darba attiecības. Mana deklarētā dzīves vieta joprojām ir saglabājusies Latvijā. Kurā valstī es varu pieprasīt bezdarbnieka pabalstu?
 • Uz kurām valstīm (ārpus ES/EEZ Šveices) uzņēmums var nosūtīt savus darbiniekus, turpinot veikt sociālās iemaksas Latvijā?
 • Kā jārīkojas, ja jau iepriekš zināms, ka nosūtīšanas periods būs ilgāks par 24 mēnešiem?
 • Kur ir jāiesniedz iesniegums A1 sertifikāta saņemšanai un kādi dokumenti jāpievieno klāt?
 • Kāda ir kārtība A1 sertifikāta saņemšanai par iepriekšējo periodu?